ดูแลเว็บไซต์

รับดูแลเว็บไซต์ แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์
รับดูแลเว็บไซต์ แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ บริการดูแลเว็บไซต์ - Website Maintenance บริการ ดูแลเว็บไซต์ แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ (Website Maintenance) ทำให้เว็บ
ของท่าน มีความเคลื่อนไหว ทันต่อ เหตุการณ์ต่างๆ ตอบสนองแก่้ผู้้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รู้สึกว่าเว็บไซต์หรือบริษัทของท่านมีความเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง น่าสนใจ เราจะดูแล
อัพเดทข้อมูลต่างๆ เว็บไซต์ท่าน ตามความต้องการ ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
รายไตรมาส รายปี บางครั้ง หรือตามตกลง คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่จำเป็น
ต้องจ้างพนักงานประจำ สามารถตกลงกันได้ ตามความจำเป็นของแต่ละเว็บไซต์

ให้เราดูแลเว็บไซต์แทนคุณ "  ด้วยทีมงานเว็บมาสเตอร์ ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน บริการเป็นกันเอง รวดเร็ว ไว้วางใจได้ น่าเชื่อถือ
สะดวกสบาย การจัดส่งข้อมูลเพื่ออัพเดทผ่านทาง E-Mail
หรือ FTP หรือตามตกลง มั่นใจด้วยบริษัท องค์กร มูลนิธิ หน่วยงานราชการ
ไว้วางใจใช้บริการ

 

บริการของเราครอบคลุม:
อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อความ / เนื้อหา / สำเนา ในหน้าเว็บที่มีอยู่
อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง รูปภาพ ในหน้าเว็บ (ภาพที่จัดโดยคุณ)
อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ / บริการ / โปรโมชัน (ชื่อ คำอธิบาย ฯลฯ ให้คุณ)
แสดงหน้าแรก(intro page) ในเทศกาลสำคัญ เช่น วันปีใหม่, วันแม่, วันพ่อ, วันเข้าพรรษา ฯ
ดูแลเว็บไซต์ตามที่ลูกค้าต้องการ ให้ทันกับความต้องการของลูกค้า
ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ตามหลัก SEO เพื่อช่วยดึงคนเข้าเว็บไซต์ให้มากขึ้น

อัตราค่าบริการดูแลเว็บไซต์ S Plan M Plan L Plan XL Plan
อัพเดท หรือแก้ไขข้อมูล 1-2 หน้า 3-10 หน้า 11-20 หน้า มากกว่า 20 หน้า
ค่าบริการ 1 เดือน    1,000 บาท   2,000 บาท   3,000 บาท call
ค่าบริการ 3 เดือน (ลด 10%) 2,700 บาท   5,400 บาท   8,100 บาท call
ค่าบริการ 6 เดือน (ลด 10%) 5,400 บาท   10,800 บาท 16,200 บาท call
ค่าบริการ 1 ปี (ลด 10%) 10,800 บาท 21,600 บาท 32,400 บาท call
         
รายละเอียดบริการ S Plan M Plan L Plan XL Plan
ความถี่การอัพเดทข้อมูล 1 ครั้ง/เดือน 2 ครั้ง/เดือน 4 ครั้ง/เดือน call
ความถี่การดูแลเว็บไซต์ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน call
ดูแลตรวจเช็คความถูกต้อง ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน call
ดูแลสำรองข้อมูลเว็บไซต์ 1 ครั้ง/เดือน 2 ครั้ง/เดือน 4 ครั้ง/เดือน call
แสดงหน้าแรกเทศกาลสำคัญ call
ปรับปรุงเว็บตามหลัก SEO call
ไฟล์ข้อมูล .doc, .docx, .txt call
ไฟล์รูปภาพ .jpg, .png call

การชำระค่าบริการ:
* กรณีดูแลรายเดือน ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการทุกๆ ต้นเดือน
* กรณีชำระราย 3 เดือน ส่วนลดพิเศษ 10%
* กรณีชำระราย 6 เดือน ส่วนลดพิเศษ 10%
* กรณีชำระราย 1 ปี ส่วนลดพิเศษ 10%

เงื่อนไขการบริการ:
* บริการนี้ไม่รวมการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมโครงสร้างเว็บไซต์
* ข้อมูล 1 หน้า หมายถึงการปริ้นท์เอาท์ 1 หน้าเว็บ เป็นกระดาษเท่ากับ 1 หน้า A4
* ข้อมูล 1 หน้า มีรูปภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพ หรือกรณีป็นภาพทั้งหมด สามารถแก้ไขได้ 15 ภาพ
* ลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลในการอัพเดทให้กับ Progress Pro Website ตามตกลงกัน
* กรณีลูกค้าไม่ได้ส่งข้อมูลให้ตามตกลง ถือว่าสละสิทธิ์ในการอัพเดทครั้งนั้นๆ 
* การจัดส่งข้อมูลเพื่ออัพเดทผ่านทาง E-Mail หรือ FTP หรือตามตกลง