SPF Mail ป้องกันอีเมล์ของคุณจากระบบกาลิเลโอไดเร็กซ์เป็นสแปมเมล์ในสายตาลูกค้า


By : admin | Date : 2014-05-22 18:25 | View : 1495

SPF Mail ป้องกันอีเมล์ของคุณจากระบบกาลิเลโอไดเร็กซ์เป็นสแปมเมล์ในสายตาลูกค้า

Q: SPF Mail ป้องกันอีเมล์ของคุณจากระบบกาลิเลโอไดเร็กซ์เป็นสแปมเมล์ในสายตาลูกค้า

SPF Mail Sender Policy Framework

Sender Policy Framework (SPF) เป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาจากองค์กรไม่แสวงผลกำไร ซึ่งช่วยให้ตรวจสอบว่าอีเมล์ที่เราได้รับนั้นเป็นอีเมล์ที่มาจากโดเมนของผู้ ส่งจริงหรือไม่ โดยที่ผู้เป็นเจ้าของโดเมนจะต้องทำการเพิ่ม SPF record ให้กับโดเมนของตนเอง ด้วยการระบุลงไปว่าอีเมล์ที่มาจากโดเมนนั้นๆ จะถูกส่งออกมาจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องใด หมาย เลข IP Address อะไรบ้าง

วิธีการนี้จะช่วยให้สามารถกลั่นกรองบรรดาสแปมเมล์ทั้งหลายได้ดียิ่งขึ้น เพราะสแปมเมอร์ทั้งหลายมักจะปลอมตัวแอบใช้โดเมนของคนอื่นในการส่งสแปมเมล์ ดังนั้นเมื่อตรวจสอบได้ว่าเป็นการปลอม แปลงโดเมน การคัดแยกอีเมล์ให้ไปอยู่ในกลุ่มของสแปมเมล์ก็ทำได้มีประสิทธิภาพขึ้น

และระบบ GalileoDirect (Travox IBE) ได้มีการส่ง Email ออกจากเซิร์ฟเวอร์ โดยส่งอีเมล์ถึงผู้โดยสารในนามของทราเวลเอเย่นต์ของท่าน เช่น ลูกค้า smith@yahoo.com ทำการ Booking จาก www.BananaTicket.com ระบบก็จะส่ง Email ถึง smith@yahoo.com โดยผู้ส่งคือ info@bananaticket.com ซึ่งอาจทำให้ Yahoo.com มองว่า อีเมล์ที่มาจากระบบ GalileoDirect (Travox IBE) เป็นอีเมล์ที่มาจาก Server ที่มิใช่ Hosting ของ BananaTicket.com ทำให้ Yahoo หรือผู้ใช้บริการอีเมล์ มาร์ทอีเมล์ดังกล่าวเป็น Spam

สำหรับปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น หากทางทราเวลเอเย่นต์ใช้บริการ Hosting จากบริษัท นิปปอน ไซซิทส์ เพราะทุก Domain ได้มีการกำหนด SPF ที่ถูกต้องไว้เรียบร้อย แต่หากทรา เวลเอเย่นต์ใช้บริการ Hosting จากที่อื่น ท่านสามารถให้ Host provider ของท่านเพิ่มข้อมูต่อไปนี้ไปให้

กรุณาส่ง SPF Record ใน DNS Server โดย

1. เพิ่ม Include Server 6 ตัว ได้แก่ petahost1.ns.co.th ถึง petahost6.ns.co.th

2. ลงท้ายด้วย Soft Fail หรือ ~all

ตัวอย่าง mydomain.com text= "v=spft ip4.202.57.128.201 ip:122.155.3.155 mx
include:petahost1.ns.co.th include:petahost2.ns.co.th
include:petahost3.ns.co.th include:petahost4.ns.co.th
include:petahost5.ns.co.th include:petahost6.ns.co.th a ~all"

credit 
http://ibe.travox.co.th/faq/IBE_FAQ014_53.php
แสดงความคิดเห็น