วิธีการตั้ง Mail ใน Outlook Express แบบ POP3


By : admin | Date : 2014-05-22 18:25 | View : 2537

โปรแกรม Outlook Express เป็นโปรแกรมที่ช่วยดึง E-mail จาก Server ขึ้นมาให้เราอ่าน โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้า Webmail เพื่อไปเช็ค e-mail รวมทั้งยังสะดวกในการจัดเก็บเคลื่อนย้าย ค้นหา e-mail เรามาดูวิธีการติดตั้ง Outlook Express ได้เลย โดยแบบ POP3 จะเป็นการดึง E-Mail จาก Server มาเก็บไว้เลย และลบจาก Mail Server ทิ้งไปด้วย 
เปิดโปรแกรม Outlook Express คลิกเมนู Tools > Accounts 


เมื่อเลือกแล้วจะปรากฎหน้าต่างขึ้นมา ให้เลือกที่ แท็บ Mail แล้วเลือก Add->Mail เพื่อทำการ สร้าง user ขึ้นมาใหม่ ดังภาพข้างล่าง ให้ทำการใส่ชื่อ ที่ต้องการ ในช่อง Display name ชื่อที่ใส่จะปรากฏในช่อง FROM ของผู้ที่รับอีเมล์ของเรา เสร็จแล้วคลิก Next 


ต่อมาจะเป็นการใส่ E-mail Address ก็ทำการใส่ E-Mail ของเราลงไป แล้วกด Next หน้าจอต่อมา จะเป็นหน้าจอให้เราใส่ POP3 Server (ไว้สำหรับรับ E-Mail) และ SMTP Server (ใช้สำหรับส่ง E-Mail) 
POP3 Server ให้ใส่ mail.yourdomian.com(yourdomain.com คือชื่อ Domain Name ของคุณ ) 
SMTP Server ให้ใส่ mail.yourdomian.com(yourdomain.com คือชื่อ Domain Name ของคุณ ) 
ดังภาพด้านล่างนี้ แล้วกด Next หน้าต่อมาเป็นหน้าให้ใส่ Account ในที่นี้หมายถึง E-mail ที่ต้องการเช็ค โดยให้ใส่ดังนี้ 
Account Name ให้ใส่ ชื่อ E-mail ของคุณ 
Password ให้ใส่ Password ที่คุณได้ตั้งไว้ 
ดังภาพข้างล่างนี้ แล้วกด Next 


เป็นอันเสร็จสิ้นในการ Add Account 


วิธีการ set SMTP Autnentication ไปที่เมนู Tools > Accounts เลือกแท็บ Mail 
แล้ว select E-mail ที่ต้องการ แล้วกด > Properties ดังภาพ 


เมื่อเข้ามาแล้วให้ไปที่แท็บ Serversแล้วทำการติดถูกที่ My server requires authentication ในหัวข้อ Outgoing Mail Server แล้วทำการกดปุม OK ดังภาพข้างล่าง 


การเช็ค E-Mail กดที่ปุ่ม Send/Recv ตามภาพข้างล่างนี้ 


ที่มา thaisurehost.com
แสดงความคิดเห็น