แทรกไฟล์ Flash video (Flv) ลงในเว็บเพจ


By : admin | Date : 2014-05-22 18:08 | View : 2237

แทรกไฟล์ Flash video (Flv) ลงในเว็บเพจ

 

Dreamweaver

ไฟล์ flv เปิดด้วยโปรแกรม Flash player โชคดีที่ Browser ส่วนใหญ่จะมี flash player ติดมาด้วย 

เราสามารถแปลงจากไฟล์นามสกุลอื่นให้เป็น flv ได้โดยใช้โปรแกรม เช่น โปรแกรม Flash ก็สามารถแปลงได้ หรือในปัจจุบันนี้มีโปรแกรมมากมายที่ทำมาเพื่อรองรับส่วนนี้ 

การแทรกไฟล์ Flash video ในเว็บเพจ

1.เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมา และทำการ save ให้เรียบร้อย หรือเปิดไฟล์ที่ save ไว้เรียบร้อยแล้ว คลิกตำแหน่งที่ต้องการจะแทรก 

2.ไปที่ Insert > Media > Flash video จะมีหน้าต่างดังรูป มีรายละเอียดดังนี้

    1.Video type ให้เลือกเป็น progressive จะแสดงผลเมื่อโหลดไฟล์เสร็จเท่านั้น ส่วนแบบ Streaming นั้นเป็นแบบที่สามารถโหลดไฟล์ไปพร้อมกับเล่นไฟล์ได้ แต่จะต้องติดต่อกับผู้ดูแล server ว่าได้เปิดบริการส่วน Streaming server ไว้หรือไม่ 

    2.URL กำหนดตำแหน่งที่เก็บไฟล์ของเราโดยคลิกที่ Browse เพื่อกำหนดไฟล์ที่ต้องการแทรก 

    3.Skin เลือกรูปแบบของส่วนควบคุมการแสดงผลไฟล์วิดีโอ 

    4.height , width กำหนดความสูงให้กับไฟล์ flash ของเรา ตามปรกติถ้าเราไม่ใส่ Dreamweaver จะรู้ขนาดของไฟล์อยู่แล้ว 

    5.Auto play เล่นไฟล์อัตโนมัติเมื่อโหลดเสร็จ 

    6.Auto rewind เล่นซ้ำอัตโนมัติ 

    7.Prompt ถ้าเราเลือกช่องนี้ เมื่อผู้ใช้ไม่มี Flash player จะปรากฏข้อความในช่อง message 


ข้อมูลจาก www.hellomyweb.com
แสดงความคิดเห็น