ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโดเมนเนม


By : admin | Date : 2014-05-22 17:53 | View : 2300

การจดทะเบียน Domain แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 

 • การจดทะเบียน Domain ต่างประเทศ
 • การจดทะเบียน Domain ภายในประเทศ

การจดทะเบียน Domain ต่างประเทศ

 

 1. .COM ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว และมีบางครั้งนำไปใช้ทำเว็บไซต์ (web site) ประเภทอื่นๆ ด้วย
 2. .NET ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค (network) ของคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์บริการอินเทอร์เน็ต แต่บางครั้งก็นำไปใช้ด้านอื่นด้วย
 3. .ORG ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ บางครั้งก็มีการจดทะเบียนนำไปใช้กับเว็บไซต์ประเภทอื่นด้วย
 4. จากจากนั้นยังมีโดเมนเนมนามสกุลอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็อาจจะใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจของตน เช่น .tv .name .us ฯลฯ

การจดทะเบียน Domain ภายในประเทศ

 

 1. .CO.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป
 2. .OR.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ และชื่อโดเมนต้องเป็นชื่อขององกร หรือตัวย่อของชื่อองค์กรนั้นๆ ต้องใช้สำเนาเอกสารทางราชการเป็นหลักฐานการจดทะเบียน
 3. .AC.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของสถานศึกษาต่างๆ ชื่อของโดเมนที่จดทะเบียนต้องเป็นชื่อของสถานศึกษานั้นๆ หรือชื่อย่อของชื่อสถานศึกษา ใช้สำเนาเอกสารการขออนุญาตก่อตั้งสถานศึกษาเป็นหลักฐาน
 4. .GO.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการของประเทศไทย โดยปกติจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่
 5. .IN.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป ชื่อโดเมนจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่เป็นหลักฐานการจดทะเบียน

หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อ Domain

 

 • ความยาวของชื่อ Domain ตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร
 • สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
 • ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้
 • ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อ domain
 • ห้ามเว้นวรรคในชื่อ domain

ข้อมูลจาก www.hosting.co.th
แสดงความคิดเห็น