การโอนย้ายโดเมนเนม Transfer Domain Name


By : admin | Date : 2014-05-22 17:52 | View : 2255

การโอนย้ายโดเมนเนม มี 2 ลักษณะ คือ

Transfer Registrar

คือ การเปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมนเนมหลัก เช่น โอนจาก Directi  --> OnlineNIC เป็นต้น การ Tranfer Registrar สิ่งที่ท่านจะต้องทำก่อนการโอนย้ายโดเมนเนม ได้แก่ ติดต่อผู้ให้บริการโดเมนเนมรายเดิมของท่าน เพื่อให้ทำการ Unlock โดเมนเนม พร้อมกับขอหมายเลข Transfer Secret หรือ Authentic Code มาด้วย

 

Transfer Reseller

คือ การเปลี่ยนตัวแทนผู้ให้บริการโดเมน โดยโดเมนเนมยังคงอยู่กับผู้ให้บริการโดเมนเนมหลัก (Registrar) รายเดิม เช่น โดเมนเนมของท่านเดิมจดไว้กับ OnlineNIC โดยจดผ่านทาง yourdomain.com แต่ต่อมาต้องการ เปลี่ยนตัวแทนผู้ให้บริการ จาก yourdomain.com มาอยู่กับทางเรา ซึ่งเป็น Reseller ของ OnlineNIC เหมือนกัน เป็นต้น  การ Transfer Reseller ท่านต้องแจ้งให้ผู้บริการโดเมนเนมเดิมของท่าน เป็นผู้ดำเนินการให้เท่านั้น  ท่านไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

ข้อมูลจาก www.hosting.co.th


แสดงความคิดเห็น