การย้าย domain name


By : admin | Date : 2014-05-22 17:45 | View : 2478

การย้ายโดเมน

การย้ายผู้ให้บริการโดเมน หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า “การย้ายโดเมน” นั้นควรที่จะดำเนินการก่อนถึงวันหมดอายุโดเมนอย่างน้อย 30 วัน  ทั้งนี้การดำเนินการย้ายจะต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันการย้ายโดเมน  ซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งจากฝั่งของผู้ให้บริการรายใหม่  และจากฝั่งของผู้ให้บริการรายเดิม  ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 วัน นับจากวันที่ดำเนินการย้ายโดเมน และมีการยืนยันการย้ายโดเมนเกิดขึ้น

การย้ายโดเมน นอกจากเป็นการเปลี่ยนผู้ให้บริการ  ยังเป็นการต่ออายุโดเมนด้วย  อย่างเช่น  หากโดเมนของท่านจะหมดอายุในวันที่  01  January  2010  เมื่อทำการย้ายโดเมนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดเมนของท่านจะถูกต่ออายุโดเมนอัตโนมัติเป็นวันที่  01  January  2011  ดังนั้น ไม่จำเป็นว่าท่านจะต้องทำการย้ายโดเมนใกล้ ๆ กับวันหมดอายุ  ท่านจะทำการย้ายโดเมนก่อนวันหมดอายุโดเมนล่วงหน้ากี่เดือนก็ได้

 

สิ่งจำเป็นที่ท่านควรตรวจสอบก่อนเริ่มทำการย้ายโดเมน

:   วันหมดอายุของโดเมน  ดังที่แจ้งไปข้างต้นแล้วว่าการย้ายโดเมนควรดำเนินการก่อนโดเมนของท่านหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน ด้วยเหตุผลในส่วนของขั้นตอนการย้าย  หากท่านไม่สามารถย้ายโดเมนได้ทันก่อนวันหมดอายุ หรือหมดอายุในระหว่างขั้นตอนการย้าย  อาจเสี่ยงต่อการที่จะทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานโดเมนได้

:   โดเมนที่ท่านต้องการย้ายไม่ได้ถูกล็อคอยู่  หากโดเมนถูกล็อคอยู่ สามารถแจ้งปลดล็อคได้กับผู้ให้บริการโดเมน

:   ตรวจสอบว่าอีเมล์ในส่วนของ Administrative Contact และ Registrant Contact เป็นอีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่หรือไม่  เนื่องจากระบบจะทำการส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการย้ายโดเมนไปที่อีเมล์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

:   ต้องมี Authentication Code ของโดเมน บางผุ้ให้บริการเรียกว่า  Domain Secret  Transfer Secret หรือ  EPP Code  เพื่อใช้ประกอบการย้ายโดเมน  ท่านสามารถสอบถามได้กับผู้ให้บริการโดเมน

 

ขั้นตอนการย้ายโดเมน

:   เมื่อทางบริษัทเริ่มขั้นตอนการย้ายโดเมนแล้ว  ท่านจะได้รับอีเมล์จากทางระบบซึ่งแจ้งกี่ยวกับการย้ายโดเมน  ให้ท่านคลิกที่ link ภายในอีเมล์ดังกล่าว และใส่ Authentication Code ซึ่งท่านได้รับจากผู้ให้บริการรายเดิม เพื่อทำการยืนยันการย้ายโดเมน

:  หลังจากที่ท่านทำการยืนยันการย้ายแล้ว  ประมาณ 3-5 วัน ท่านจะได้รับอีเมล์จาก Registrar ของผู้ให้บริการรายเดิม แจ้งเกี่ยวกับว่า มีการดำเนินการย้ายโดเมนออก  ให้ท่านทำการ Approve คือตอบรับการย้ายออก  หรือ  Deny เพื่อเป็นการปฏิเสธการดำเนินการ   ภายในอีเมล์จะกำหนดวันที่เอาไว้  หากไม่ได้รับการตอบกลับใด ๆ ระบบก็จะถือว่าท่านยอมรับการย้ายโดเมนออก  และจะทำการย้ายโดเมนไปไว้ที่ผู้ให้บริการใหม่โดยอัตโนมัติ

 

**  กรุณายืนยันการย้ายโดเมนในขั้นตอนแรกทันทีที่ท่านได้รับอีเมล์  เนื่องจากว่า หากระบบไม่ได้รับการยืนยันการย้าย  ระบบจะตัดการดำเนินการดังกล่าวออก  และจะทำให้ต้องเริ่มดำเนินการย้ายโดเมนใหม่  ซึ่งหากว่าโดเมนของท่านใกล้วันหมดอายุจะทำให้ไม่สามารถย้ายโดเมนได้ทันเวลา  และท่านจะต้องทำการต่ออายุโดเมนกับผู้ให้บริการรายเดิมก่อนอย่างน้อย 1 ปี เพื่อที่จะทำให้สามารถดำเนินการย้ายโดเมนได้อีกครั้งหนึ่ง

**  หากท่านไม่สะดวกในการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว  ท่านสามารถ forward อีเมล์ที่เกี่ยวกับย้ายโดเมนทั้งหมดมาให้กับที่บริษัท  เพื่อให้เราดำเนินการแทนท่าน  ทั้งนี้ท่านจะต้องแจ้ง Authentication Code ของโดเมนให้เราทราบด้วย  หรือหากไม่สะดวกที่จะตรวจสอบอีเมล์ด้วยตนเอง  กรุณาเปลี่ยนอีเมล์ Administrative Contact  และ Registrant Contact ของโดเมนมาเป็น  support@hosting.co.th  เพื่อให้เราดำเนินการแทน และจะต้องแจ้ง Authentication Code ด้วยเช่นกัน

:   เมื่อโดเมนถูกดำเนินการย้ายเรียบร้อยแล้ว  ท่านจะได้รับรายละเอียดสำหรับการจัดการ แก้ไขโดเมน อีกครั้งหนึ่ง และท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

ข้อมูลจาก www.hosting.co.th


แสดงความคิดเห็น