อ่านข้อความ Gmail ในโปรแกรมรับส่งเมลอื่นที่ใช้ POP


By : progresspr_o | Date : 2018-01-09 09:48 | View : 650

อ่านข้อความ Gmail ในโปรแกรมรับส่งเมลอื่นที่ใช้ POP

คุณสามารถเปิดข้อความจาก Gmail ในโปรแกรมรับส่งเมลอื่นที่รองรับ POP เช่น Microsoft Outlook

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบว่า POP เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการอ่านอีเมลของคุณ

ทั้ง IMAP และ POP เป็นวิธีอ่านข้อความ Gmail ในโปรแกรมรับส่งเมลอื่น

คุณสามารถใช้การเข้าถึงแบบ IMAP ในอุปกรณ์ที่หลากหลาย โดยระบบจะซิงค์อีเมลแบบเรียลไทม์

POP สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ระบบจะไม่ซิงค์อีเมลแบบเรียลไทม์ แต่จะดาวน์โหลดอีเมลเหล่านั้น โดยคุณเป็นผู้ตัดสินความถี่ในการดาวน์โหลดอีเมลใหม่

ขั้นที่ 2: ตั้งค่า POP

ขั้นแรก ตั้งค่า POP ใน Gmail

  1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
  2. จากด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า
  3. คลิกการตั้งค่า
  4. คลิกแท็บการส่งต่อและ POP/IMAP
  5. ในส่วน "ดาวน์โหลด POP" ให้เลือกเปิดใช้ POP สำหรับจดหมายทั้งหมด หรือใช้ POP สำหรับจดหมายที่มาถึงนับจากนี้เป็นต้นไป
  6. ที่ด้านล่างสุดของหน้า คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ขั้นต่อไป เปลี่ยนแปลงโปรแกรมรับส่งเมลของคุณ

ไปที่โปรแกรมรับส่งเมล เช่น Microsoft Outlook และตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้

เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า (POP)

pop.gmail.com

ต้องการ SSL: ใช่

พอร์ต: 995

เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก (SMTP)

smtp.gmail.com

Requires SSL: Yes

Requires TLS: Yes (หากมี)

Requires Authentication: Yes

Port for SSL: 465

Port for TLS/STARTTLS: 587

ถ้าคุณใช้ Gmail กับบัญชีที่ทำงานหรือสถานศึกษา โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ เพื่อดูการกำหนดค่า SMTP ที่ถูกต้อง

ระยะหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ มากกว่า 1 นาที (แนะนำ 5 นาที)
ชื่อเต็มหรือชื่อที่แสดง ชื่อของคุณ
ชื่อบัญชี ชื่อผู้ใช้ หรือที่อยู่อีเมล ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่าน รหัสผ่าน Gmail

ที่มา https://support.google.com/mail/answer/7104828
แสดงความคิดเห็น