วิธีตั้งค่า MS สำหรับใช้งาน Google Apps หลัง Outlook ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Gmail


By : progresspr_o | Date : 2017-01-16 13:14 | View : 1313

วิธีตั้งค่า MS สำหรับใช้งาน Google Apps หลัง Outlook ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Gmail หลังจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2014

     ขั้นตอนแรกต้อง Login เข้าสู่บัญชี Gmail (Google Apps) (xxxx@yourdomain.com) ก่อน จากนั้นคลิก ตั้งค่า (ปุ่มรูปฟันเฟือง) คลิกเลือกที่แท็บ การส่งต่อและ POP/IMAP จากนั้นคลิก ใช้ IMAP หากต้องการใช้งาน POP3 ให้คลิก ใช้ POP3 แทน โดยเลือกเพียงแบบใดแบบหนึ่ง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึกเนื่องจาก การติดตั้ง gmail บน outlook ถูกปิดกั้น ไม่สามารถใช้งานได้ บน Microsoft outlook 2010 จะถามรหัสตลอด ซึ่งทั้ง username และ password ก็ถูกต้องการแก้ปัญหา เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องพื้นฐานสำหรับ Gmail บัญชีของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Google จากนั้นเปิดใช้งานเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ระบุว่าจะให้น้อยรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บัญชี Gmail ของคุณ:

อนุญาตให้มีความปลอดภัยน้อยลง apps ที่ https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
โดยจะเข้ามาหน้านี้ (เราต้อง login เข้า gmail ก่อน) เราจะเจอหน้านี้ จากนั้นเลือกเป็น "เปิด"

หมายเหตุ แอปและอุปกรณ์บางอย่างใช้เทคโนโลยีการลงชื่อเข้าใช้ที่ปลอดภัยน้อยกว่า ซึ่งทำให้บัญชีมีความเสี่ยง คุณสามารถปิดการเข้าถึงสำหรับแอปเหล่านี้ซึ่งเราขอแนะนำ หรือเปิดการเข้าถึงหากคุณต้องการใช้งานแม้จะมีความเสี่ยงก็ตาม เรียนรู้เพิ่มเติมจากนั้นลองทำการ syne gmail ใน outlook ใหม่ สามารถ sync ใช้งานได้ปกติ2. ขั้นตอนต่อไป ตั้งค่าบน Microsoft Outlook คลิก
แสดงความคิดเห็น