ตั้งค่า google businuss (google apps) IMAP pop3 บน Android


By : progresspr_o | Date : 2015-07-15 15:44 | View : 1620

1.การตั้งค่าอีเมล์ Google Apps Business นั้น ขั้นตอนแรก ผู้ใช้จะต้องไปที่เมนู “Email”

2.กรอก ชื่อบัญชีอีเมล์ Google Apps Business และ password ให้ถูกต้อง เช่น admin@your-domain.com เสร็จแล้วกดปุ่ม “Next”3.ทำการเลือกเป็นแบบ “ IMAP account “

4.ทำการกรอกข้อมูล ( Incoming server settings ) โดยการกรอกข้อมูลต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
  • Username: ชื่อบัญชีอีเมล์ Google Apps Business
  • Password
  • IMAP server: imap.gmail.com
  • Security type: SSL
  • Port: 993


5.จากนั้นกดปุ่ม “Next”

6.ทำการกรอกข้อมูล ( Outgoing server settings ) โดยการกรอกข้อมูลต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
  • SMTP server: smtp.gmail.com
  • Security type: TLS
  • Port: 587
  • Username: ชื่อบัญชีอีเมล์ Google Apps Business
  • Password


7.จากนั้นกดปุ่ม “Next”

8.เสร็จแล้วทำการเลือกเวลาที่ต้องการ sync และเงื่อนไขการแจ้งเตือน แล้วทำการกดปุ่ม “Next”9.ทำการกรอกชื่อบัญชีอีเมล์ Google Apps Business และชื่อที่แสดงในข้อความส่งออก เสร็จแล้วกดปุ่ม “Done”10.เสร็จเรียบร้อยในการตั้งค่าอีเมล์แบบ IMAP บนโทรศัพท์มือถือ android
แสดงความคิดเห็น