บทความ


ส่งเมลล์ hotmail Script php send mail ไม่ใช้เข้า Junk Mail ด้วย SMTP ของ Gmail
By : progresspr_o | Date : 2015-11-05 00:03 | View : 5369

ส่งเมลล์ hotmail Script php send mail ไม่ใช้เข้า Junk Mail ด้วย SMTP ของ Gmail เขียน Script php send mail ส่งเมลล์ hotmail ไม่ใช้เข้า Junk Mail ด้วย SMTP ของ Gmail

โดยใช้ phpMailer
ก่อนเขียน ต้องเตรียมตัวกันก่อน 
1. ดาวน์โหลด phpMailer เวอร์ชั่นล่าสุดที่นี่
...  Read more

1