บทความ


POP3 กับ IMAP ต่างกันอย่างไรสำคัญกับระบบ Email Server หรือ Email Hosting อย่างไร
By : progresspr_o | Date : 2015-03-09 12:43 | View : 2245

POP3 กับ IMAP ต่างกันอย่างไรสำคัญกับระบบ Email Server หรือ Email Hosting อย่างไร บริษัท องค์กรทั่วไป หรือท่านใด ที่ใช้ระบบ Email Server หรือ Email Hosting หลายท่าน ต้องการเชื่อมต่อระบบอีเมล์ เข้ากับโปรแกรม E-mail Client (โปรแกรมเปิดดูอีเมล์ในเครื่อง) เช่น Microsoft Outlook เพื่อความสะดวกในการใช้งาน แต่ท่านคงสงสัยว่า ในขั้นตอนการเพิ่มอีเมล์ลงในโปรแกรม (Add Account) จะถามวิธีการติดต่อ ระหว่างแบบ POP3 กับแบบ IMAP ที่เห็นในโปรแกรม นั้นคืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร    ...  Read more
1